Festivalis




Kas už tai moka?

UAB „Veistas“ vykdanti visų Telšių regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų tvarkymą jaučia pilietinę pareigą informuoti Telšių regiono gyventojus apie šiuo metu susidariusią situciją Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemoje.

2019 metų pabaigoje Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui pradėjus vadovauti Vidimantui Domarkui, kaip buvo matyti straipsniuose publikuotuose praeityje, daug priekaištų buvo pateikiama UAB „Veistas“ vykdomai veiklai. Tačiau ar visa tai yra tiesa iki šios dienos UAB „Veistas“ ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ginčijasi teismuose. Didžiają dali teisminių procesų UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pralaimėjo. Kaip žinia ginčai teismuose kainuoja brangiai. Vien UAB „Veistas“ per 2021 metus yra jau patyręs 28.000 EUR išlaidų tai reiškia, kad labai panašią sumą yra išleidęs UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. Įvertinus tai, kad bylą laimėjusios šalies patirtos išlaidos yra priteisiamos iš pralaimėjusios šalies, bendrai gaunasi, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ teisminiai procesai per 2021 metus kainavo apytiksliai apie 45.000 EUR, dėl ko Telšių regiono gyventojams galimai ateityje gali brangti atliekų tvarkymo kaina.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas nuo 2020 metų II ketvirčio iki 2021 metų II ketvirčio vienašališkai ir pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus buvo priėmęs sprendimą UAB „Veistas“ už atliktas paslaugas mokėti dalinai, nedamokant, Vidimanto Domarko savo nuožiūra nusistatytos tam tikros paslaugų įkainio dalies., Dėl šios priežasties UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privalėjo padengti skolos priteisimo bylos išlaidas ir už pradelstus apmokėjimus susimokėti UAB „Veistas“ 4.000 EUR dydžio delspinigius. Todėl galime drąsiai teigti, kad ateityje dėl minėtų aplinkybių taip pat Telšių regiono gyventojams galimai bus didinama atliekų tvarkymo kaina.

Kaip ir minėjome, dėl nepilnai apmokamo paslaugų įkainio ir pradelstų įsiskolinimų šių metų kovo mėnesį UAB Vestas“ buvo sustabdęs paslaugų tiekimą. Vietoje to, kad sumokėtų pradelstą skolą, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas, pažeisdamas Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, priėmė sprendimą nepriimamas nesutvarkytas mišrias komunalines atliekas vežti ir šalinti į Jėrubaičių nepavojingų atliekų sąvartyno kaupą, kas, kaip žinia, Lietuvoje nuo 2015 metų yra griežtai draudžiama. Dėl šio pažeidimo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ gavo daugiatūkstantinę aplinkosauginę baudą, kas ateityje taip pat galimai atsilieps atliekų tvarkymo kainai, mokamai Telšių regiono gyventojų.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimanto Domarko vienašališku sprendimu nuo 2020 metų vasario mėnesio yra vykdomi neteisėti veiksmai, ribojant UAB „Veistas“ pagaminto techninio komposto priėmimą į sąvartyno kaupo teritoriją. Šiuo metu UAB „Veistas“ eksploatuojamoje atliekų apdorojimo gamyklos teritorijoje yra susikaupęs 16.000 tonų techninio komposto kiekis. Privalome paminėti, kad techninio kopmposto šalinimo sąvartyne aplinkosauginis mokestis 2020 metais buvo 5 EUR už 1 toną, o nuo 2021 metų šis mokestis yra 10 EUR už 1 toną. Nuo 2022 metų planuojamas aplinkosauginis mokestis turėtų didėti iki 35 EUR ir nuo 2023 metų šis mokesti turėtų pasiekti 50 EUR už 1 toną, todėl Vidimantas Domarkas vykdydamas neteisėtus veiksmus jau šiai dienai yra padaręs apytikslai 55.000 EUR nuostolį, kurį privalės padengti Telšiu regiono gyventojai. Nevaldant šios situacijos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ galimi nuostoliai gali siekti iki 400.000 EUR, kurie vienareikšmiškai bus dengiami Telšių regiono gyventojų sąskaita.

Visi šie išvardinti, mūsų nuomone, neteisėti UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus Vidimanto Domarko veiksmai jau artimoje ateityje Telšių regiono gyventojams gali padidinti atliekų tvarkymo kainą apytiksliai apie 50 procentų.

Asociatyvi Aplinkos ministerijos nuotr.

21-387

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode